Skaffa kurslitteratur

Kurslitteratur är många gånger en väldigt central del av utbildningen och man får vara förberedd på att spendera en hel del på litteraturen, speciellt om man går ett program. Men det finns sätt att underlätta denna utgift.

books-5

Det första man kan göra är att besöka universitetsbiblioteket, de har många av de böcker som används som kurslitteratur. Problemet är att det är många studenter som vet detta och eftersom det sällan finns många exemplar av dessa böcker kan det vara svårt att få tag på dem. Dessutom går det nästan aldrig att låna en bok under en hel termin, så man kommer att behöva lämna tillbaka den efter en kort tid och då står säkert någon annan på tur att låna den.

Ett säkrare val är att kolla på anslagstavlor på universitetet, det är inte ovanligt att en kurs har samma böcker som kurslitteratur termin efter termin. Tidigare kurstagare kan därför få för sig att sälja sina böcker begagnat. Hittar man någon som säljer via anslagstavlor eller liknande kan man alltid söka på kurslitteratur.se där man kan både köpa begagnade kursböcker och sälja sina egna när kursen väl är över.