CSN – så funkar det

Ska man studera behöver man försörja sig på något sätt. Det allra vanligaste sättet att göra detta på är med hjälp av studiemedel från CSN. Studiemedlet är indelat i två olika delar, en bidragsdel och en lånedel.

Bidragsdelen i studiemedlet från CSN ligger för närvarande 705 kr i veckan och lånedelen på 1 546 kr för heltidsstudier, vilket innebär att man måste studera på heltid, 100 % för att vara berättigad till dessa belopp. Studerar man på heltid och har både bidrag och lån har man drygt 9 000 kr att leva på varje månad.

Studiemedel kan sökas så fort man blivit antagen, dock blir man inte beviljad studiemedel förrän en så kallad studieförsäkran lämnats in, något man gör i början av terminen.

Om man har möjlighet är ett bra tips att försöka minska på lånedelen så mycket som möjligt så man inte får så stor skuld att betala tillbaka när man väl avslutat sina studier.