Skaffa kurslitteratur

Kurslitteratur är många gånger en väldigt central del av utbildningen och man får vara förberedd på att spendera en hel del på litteraturen, speciellt om man går ett program. Men det finns sätt att underlätta denna utgift.

books-5

Det första man kan göra är att besöka universitetsbiblioteket, de har många av de böcker som används som kurslitteratur. Problemet är att det är många studenter som vet detta och eftersom det sällan finns många exemplar av dessa böcker kan det vara svårt att få tag på dem. Dessutom går det nästan aldrig att låna en bok under en hel termin, så man kommer att behöva lämna tillbaka den efter en kort tid och då står säkert någon annan på tur att låna den.

Ett säkrare val är att kolla på anslagstavlor på universitetet, det är inte ovanligt att en kurs har samma böcker som kurslitteratur termin efter termin. Tidigare kurstagare kan därför få för sig att sälja sina böcker begagnat. Hittar man någon som säljer via anslagstavlor eller liknande kan man alltid söka på kurslitteratur.se där man kan både köpa begagnade kursböcker och sälja sina egna när kursen väl är över.

CSN – så funkar det

Ska man studera behöver man försörja sig på något sätt. Det allra vanligaste sättet att göra detta på är med hjälp av studiemedel från CSN. Studiemedlet är indelat i två olika delar, en bidragsdel och en lånedel.

Bidragsdelen i studiemedlet från CSN ligger för närvarande 705 kr i veckan och lånedelen på 1 546 kr för heltidsstudier, vilket innebär att man måste studera på heltid, 100 % för att vara berättigad till dessa belopp. Studerar man på heltid och har både bidrag och lån har man drygt 9 000 kr att leva på varje månad.

Studiemedel kan sökas så fort man blivit antagen, dock blir man inte beviljad studiemedel förrän en så kallad studieförsäkran lämnats in, något man gör i början av terminen.

Om man har möjlighet är ett bra tips att försöka minska på lånedelen så mycket som möjligt så man inte får så stor skuld att betala tillbaka när man väl avslutat sina studier.

Vad, var och hur ska jag studera? – Några tips

Har du bestämt dig för att börja studera är det bara att gratulera. Du har en rolig tid framför dig, nästan oavsett vad du väljer att studera. Förutom värdefulla kunskaper kommer du också att träffa många nya kompisar, etablera kontakter för framtiden samt skaffa dig ett bättre utgångsläge på arbetsmarknaden.

Vad?

En fråga som nog många ställer sig är vad man ska studera. Det allra viktigaste är att välja något man är intresserad av eller åtminstone som man tror att man är intresserad av. Att välja en utbildning bara för att den betecknas som ”bra” trots att man inte är intresserad av den är ofta ingen bra idé.

Ett bra tips är att kolla igenom hela utbudet av utbildningar och se vad man kan tänkas vara intresserad av. Ett alternativ om man är osäker är att börja med enstaka kurser. Efterhand som man sedan läser kanske man upptäcker vad ens nisch är och kan rikta in sig på denna.

Var?

I Sverige finns många studieorter från norr till söder, alla med olika utbud och inriktning, från stora universitetsstäder som Lund och Uppsala till mindre städer som Karlstad eller Borås.

På de stora orterna som Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala är utbudet av kurser och program som störst, dock är det också här som de mest eftertraktade studieplatserna finns varför det är ett betydligt högre söktryck här än på mindre orter. Dessutom kan det ofta vara problem med att hitta bostad då bostadsköerna ofta är långa.

Givetvis finns det ju också fördelar med att studera på de större orter. Utbudet av program och kurser är större samtidigt som studentlivet är mer mångfacetterat.

Hur?

Hur gör man för att söka, hur ordnar man bostad med mera är frågor som nog många ställer sig. Söker gör man antingen till vårterminen eller höstterminen och då innan 15 oktober respektive 15 april. Dock går det även att anmäla sig till en hel del kurser och program efter dessa datum, dock är det då svårare att få plats.

Bostad är en av de absolut viktigaste sakerna när det kommer till studier, framför allt om man ska studera på en ort långt ifrån hemorten. På de mindre studieorterna brukar det inte vara några problem med att få bostad. En del högskolor och universitet har till och med bostadsgaranti för nya studenter. På de större orterna kan det dock vara betydligt svårare. Här gäller att använda sig av alla olika kanaler och även kolla annonser på Blocket och dylikt.

Många orter har en speciell bostadskö för studenter. Ett bra tips är att så fort som möjligt ställa sig i denna så man ökar möjligheterna till att få en bostad.